front booreiland.png

Integrated

Er is een platform gecreëerd waar de specialisten elkaar tegenkomen, ervaringen en ideeën uitwisselen, samenwerken en hun gezamenlijke kennis aanwenden wanneer zij cliënten bijstaan.

Dit resulteert in een vruchtbare integratie van en synergie tussen de verschillende disciplines. Dit komt met name tot zijn recht in:

  • het structureren van uw ondernemingsactiviteiten
  • de keuze van uw juridische entiteit
  • het aanstellen van uw managers
  • de financiering van uw activiteiten
  • het aantrekken van personeel, en
  • de import, export en distributie van uw producten en diensten naar uw afnemers

In de sub-tabs vindt u meer diepgaande informatie met betrekking tot de hierboven genoemde onderwerpen.

MyKiveld
English | Nederlands