front zekerheid-alpinisten.png

Een advance tax ruling verzekert uw belastingpositie

Tax

Van Kiveld mag u gedegen kennis en ervaring verwachten op de volgende gebieden:

 • de internationale belasting arena
 • de Nederlandse belastingwetten
 • bilaterale en multilaterale belastingverdragen
 • de Europese belasting regels
 • de sociale verzekeringsregels
 • tax rulings, zoals APA's en ATR's
 • fiscale procesvoering

Kiveld zal u gaarne assisteren op o.a. de volgende belastinggebieden:

Tax structuring

 • Holding structuren
 • Buitenlandse branch structuren van NL vennootschappen
 • Financiering en licentie structuren
 • Produkt distributie structuren
 • Acquisitie structuren
 • Interne reorganisaties
 • Juridische fusies en splitsingen
 • Activa voor aandelen reorganisaties
 • Leasing structuren
 • Trust structuren
 • Gebruik van administratieve trust kantoren

Tax planning

 • Onderhandelen en verkrijgen van belasting rulings
 • Winstuitdeling optimalisatie
 • Verkoop en acquisities
 • Interne reorganisaties
 • Management buy-outs
 • Fiscale woonplaats verplaatsingen
 • Optimalisatie eigen en vreemd vermogen financiering
 • Alternatieve werknemers beloningen
 • Optimalisatie beloningen werknemers

Transfer pricing

 • Identificatie van de intercompany relaties
 • Functionele en risico analyses
 • Transfer prices analyse
 • Interactie tussen transfer prices en invoerrechten
 • Overzicht gewenste wijzingen
 • Documentatie, zoals de intercompany overeenkomsten

Indirecte belastingen

 • BTW planning met betrekking tot de levering van goederen
 • Registratie en opzetten van de administratie in overeenstemming met BTW regelgeving
 • Identificeren en terugvorderen van BTW in het buitenland
 • BTW aspecten met betrekking tot ondernemingstransacties en bedrijfsactiviteiten
 • Vastgoed transacties vanuit BTW en overdrachtsbelasting perspectieven
 • Onderhandelingen met de Belastingdienst omwille van het sluiten van BTW rulings
 • Vertegenwoordiging in BTW geschillen en procesvoering
MyKiveld
English | Nederlands