front profile-pilotboat.png

Algemene informatie over Kiveld

1. Kantoorgegevens

Kiveld B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en oefent de rechtspraktijk uit van advocaat en belastingadviseur in geïntegreerd verband onder de naam Kiveld International Lawyers.

  • Vestiging– en kantooradres: Koningskade 40, 2596 AA Den Haag, Nederland
  • Correspondentie adres: Koningskade 40, 2596 AA Den Haag, Nederland
  • Kamer van Koophandel nummer: 27304523
  • BTW registratienummer: NL8185.81.396.B01.

2. Gedragscodes

De advocaten en belastingadviseurs die bij Kiveld werkzaam zijn, zijn lid van en onderworpen aan gedragscodes van de volgende beroepsorganisaties:

3. Beroepsaansprakelijkheid

Kiveld heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten als verplicht gesteld en in overeenstemming met de betreffende verordening van de Nederlandse Orde van Advocaten.

4. Klachtregeling

Cliënten kunnen zich voor de behandeling van klachten over de dienstverlening van Kiveld professionals wenden tot de heer P. Kirpensteijn (tel. 088-2548353 / pk@kiveld.nl). Klachten zullen vlot en zorgvuldig in overeenstemming met Kiveld Interne Klachtenprocedure worden afgehandeld.

Wanneer de interne klachtenprocedure niet tot een oplossing leidt, staat het de cliënt vrij de klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Informatie hierover kan worden verkregen bij het Secretariaat Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur, adres: Bordewijklaan 46 (2de verdieping), tel. 070-3015310, Postbus 2509 LP Den Haag, Nederland.

Klachten over het functioneren van Kiveld’s belastingadviseurs, die geregisteerd zijn bij de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, kunnen worden ingediend bij de Raad voor Geschillen. Informatie is verkrijgbaar bij de griffier van de Raad op het adres Postbus 85996, 2508 CR Den Haag (tel. 070-3659933).

5. Overige informatie

Meer informatie over Kiveld kan worden verkregen door gebruik te maken van de contactgegevens zoals vermeld op deze website.

MyKiveld
English | Nederlands