front rodeloper.png

De "U" benadering

Wat is het verschil tussen:

Onze juristen en Uw contactpersoon
Onze praktijken  en  Wat heb ik aan Kiveld?
Ons kantoor en Alles over Kiveld

Het verschil is de cliënt benadering.
U in plaats van ons.

Natuurlijk zijn dit slechts woorden. Maar het zijn woorden die met een bepaald doel zijn gebruikt. Wij noemen het de "U" benadering. Cliënten zijn geen zaken, maar personen die een doel nastreven. In plaats van onze kennis te etaleren, concentreert Kiveld zich op de juridische en fiscale problemen waarmee u dagelijks geconfronteerd kunt worden.

Kennis, ervaring en talent worden ingezet om toegevoegde waarde te leveren aan uw activiteiten. Fiscale en juridische problemen die u daarbij ondervindt, trachten wij snel en succesvol op te lossen. Al doende, "vertalen" wij moeilijke juridische en fiscale regelgeving in begrijpelijke, eenduidige richtlijnen. Wij nemen het niet over. U rijdt, wij geven slechts aanwijzingen.

Dat is de wijze waarop Kiveld de rechtspraktijk uitoefent. En die benadering willen wij op deze website tot uitdrukking laten komen. Omdat we ervan overtuigd zijn dat het een andere benadering is. In uw voordeel.

MyKiveld
English | Nederlands