front snelheid-boten.png

Een schip kan binnen een paar uur aan de ketting worden gelegd

Legal

U wordt bijgestaan in het ondervangen of bestrijden van juridische kwesties die bij grensoverschrijdend zaken doen te verwachten zijn:

Onderneming

 • Oprichting van nieuwe vennootschappen
 • Liquideren van vennootschappen
 • Structurering
 • Behartiging aandeelhoudersbelangen
 • Corporate governance

Personeel

 • Arbeidsvoorwaarden management/bestuurders
 • Begeleiding van buitenlandse werknemers
 • Implementeren van reorganisaties
 • Assisteren van Human Resource Management
 • Opstellen arbeidscontracten en handboeken 

Internationaal contractenwerk

 • Internationaal “proof” maken van contracten
 • Opstellen van modelcontracten afgestemd op de industrie
 • Checklists voor "cross-border" transacties
 • Aanscherpen van jurisdictie – en toepasselijk recht clausules
 • Advisering op het gebied van internationale verdragen en niet-gouvernementele regels (ICC, UNIDROIT) 

Arbitrage, civiele procedures

 • Managen van conflicten
 • uitonderhandelen van praktische oplossingen
 • opstellen van schikkingsovereenkomsten
 • Indienen van claims of verweren in internationale arbitrage
 • Commerciële en arbeidsrechtelijke conflictenbehandeling
 • Voorlopige maatregelen, beslaglegging, incasso
 • Tenuitvoerlegging van arbitrale vonnissen in New York Arbitration Convention landen
 • Assisteren van buitenlandse advocaten in buitenlandse procedures/arbitrages
MyKiveld
English | Nederlands