Kiveld International Lawyers Kiveld International Lawyers

Start

Kiveld International Lawyers is opgericht in oktober 2007. Voor de professionals bij Kiveld is dit initiatief een laatste stap in hun zoektocht om cliënten te kunnen bedienen op basis van de behoeften die cliënten hebben in een wereldwijde economie. Deze behoeften zijn gedurende de afgelopen jaren substantieel gewijzigd. Hierover kan veel worden gezegd, maar de uiteindelijke uitkomst is dat het begrip “dienstverlening” vandaag de dag een andere betekenis heeft gekregen.

Service

Ondernemingen hebben een enorme hoeveelheid tijd geïnvesteerd en inspanning geleverd om hun dienstverlening naar een hoger niveau te brengen. Vandaag de dag benaderen zij hun afnemers vanuit een ander kwaliteitsniveau. Terecht verlangen zij het zelfde kwaliteitsniveau ten aanzien van de diensten die aan hen verleend worden.

Different client approach

Kiveld werd opgericht om een nieuw gebouw tot stand te brengen in plaats van een bestaand gebouw op te knappen. Een kantoor dat is opgericht op basis van de behoeften die cliënten vandaag de dag hebben. Rekening houdend met het verzoek om snelheid en kwaliteit en gebruikmakend van de voordelen van dit digitale tijdperk. Digitale cliënten dossiers, digitale databanken en een digitaal “client relation management” systeem. Dit biedt de Kiveld professionals niet alleen de optimale toegang, waar en wanneer ook, maar verschaft ook een solide basis voor een andere cliënt benadering. U in plaats van ons.

Cliënten zijn geen zaken, maar personen die een doel nastreven. In plaats van onze kennis te etaleren, concentreert Kiveld zich op de juridische en fiscale problemen waarmee u dagelijks geconfronteerd wordt. Kennis, ervaring en talent worden ingezet om toegevoegde waarde te leveren aan uw activiteiten en fiscale en juridische problemen snel en succesvol tot een eind te brengen. Dat is de reden waarom Kiveld is opgericht en dit is de wijze waarop Kiveld de rechtspraktijk uitoefent. Omdat wij van mening zijn dat het een andere benadering is. In uw voordeel.

Logo

Onze “corporate identity” visualiseert dit concept. Het logo symboliseert een nieuw leven, een nieuwe start, een nieuwe benadering. Het brengt ook de dynamische effecten tot uitdrukking van de synergie tussen de verschillende rechtspraktijken die bij Kiveld worden uitgeoefend. In aanvulling op de cliëntenbenadering, is deze geïntegreerde praktijkbenadering de kern van hoe Kiveld de rechtspraktijk uitoefent.

Subtitel

Het onderschrift "International Lawyers" onderschrijft Kiveld's kernactiviteit, cliënten adviseren bij hun grensoverschrijdende activiteiten.