Kiveld International Lawyers Kiveld International Lawyers
Van A naar B door de wereld van belastingen - een uitdaging die wij gaarne aannemen

Als cliënt van Kiveld mag u diepgaande kennis van de fiscaliteit verwachten. Of u nu alleen actief bent uin Nederland of ook in het buitenland.

Wij adviseren op bijna alle gebieden van de belastingen, zoals inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, tezamen met transfer pricing, dividendbelasting, loonheffingen en indirectie belastingen zoals BTW. 

Omdat bijna al onze cliënten over de grnes heen opereren, adviseren wij ook op het gebied van de internationale fiscaliteit, zoals over de van toepassing zijnde belastingverdragen, Europese regelgeving en multilaterale regels.

Internationale activiteiten betreffen te minste twee belasting jurisdicties. Wij bieden onze cliënten toegang tot een uitgebreid netwerk van buitenlandse collega's. Voor meer informatie over onze netwerken, zie onze Netwerk webpagina.


 

Hieronder volgen enkele fiscale zaken waar wij over adviseren:

Tax structuring

 • Holding structuren
 • Buitenlandse branch structuren van NL vennootschappen
 • Financirings en licensing structuren
 • Product distributie structuren
 • Acquisitie structuren
 • Interne reorganisaties
 • Juridische fusies en splitingen
 • Assets for shares reorganisaties
 • Leasing structuren
 • Trust structuren
 • Het gebruik van administratieve trustkantoren

Tax planning

 • Gevolgen van anti-ontgaans regels, zoals ATAD1, ATAD2
 • Gevolgen van multilaterale belastingverdragen, zoals het Multi Lateral Instrument ("MLI")
 • Gevolgen van bi-laterale belastingverdragen
 • Onderhadelen over en verkrijgen van tax rulings
 • Profit remittance optimalisatie
 • Verkoop en acquisities
 • Interne reorganisaties
 • Management buy-outs
 • Verplaatsen van de fiscale woonplaats
 • Eigen/Vreemd vermogen financiering optimalisatie
 • Waarderingsstructuren voor werknemers

Transfer pricing

 • Het identificeren van de intercompany relaties
 • Functionele and risici analyses
 • Transfer prices analyses
 • Interactie tussen transfer prices en invoerrechten
 • Documentatie, zoals intercompanyovereenkomsten

Indirecte belastingen

 • Planning omzetbelasting met betrekking tot de levering van goederen en diensten
 • Registratie en opzetten van een adminnistratie die in overeenstemming is met de van toepassing zijnde BTW regels
 • Het identificeren en claimen van BTW teruggaven in het buitenland
 • Btw-aspecten met betrekking tot bedrijfstransacties en zakelijke activiteiten
 • Onderhandelingen met btw-autoriteiten met het oog op het verkrijgen van voorafgaande btw-rulings
 • Vertegenwoordiging in btw-controverse en procesvoering