Kiveld International Lawyers Kiveld International Lawyers

U wordt ondersteund met juridisch advies over de ontwikkeling van uw bedrijf, met het nastreven van uw doelen en met het aanpakken van problemen en geschillen. Onze juristen geven gespecialiseerd advies en ondersteuning aan uw onderneming op het gebied van vennootschapsrecht en fusies en overnames, IT, intellectuele eigendom en commerciële contracten.

We ondersteunen u bij de groei of uitdagingen die uw bedrijf doormaakt met waardevol "boardroom" advies en praktische hulp.


Hieronder volgen enkele juridische zaken waar wij over adviseren:

Onderneming

 • Oprichting van nieuwe entiteiten
 • Statuten
 • Aandeelhoudersovereenkomsten
 • Bescherming van de belangen van aandeelhouders
 • Structurering
 • Corporate governance
 • Liquidatie van entiteiten

IT, intellectueel eigendom

 • GDPR-naleving
 • Bescherming van intellectueel eigendom
 • IT-service of licentieovereenkomst

Werknemershap

 • Arbeidsomstandigheden management / bestuursleden
 • Begeleiding van buitenlandse werknemers
 • Reorganisaties doorvoeren
 • Assisteren van Human Resource Management
 • Arbeidscontract en opstellen van handboeken

Contractwerk

 • Opstellen van modelcontracten
 • Het verstrekken van checklists voor grensoverschrijdende transacties
 • Verfijning van geschillenbeslechting en toepasselijke wettelijke bepalingen
 • Algemene voorwaarden
 • Geheimhoudingsverklaring
 • Intentieverklaringen