Kiveld International Lawyers Kiveld International Lawyers

Kantoor gegevens

Kiveld B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en oefent de rechtspraktijk uit  onder de naam Kiveld International Lawyers.

  • Vestiging– en kantooradres: Koningskade 40, 2596 AA The Hague, The Netherlands.
  • Kamer van Koophandel nummer: 27304523
  • BTW registratienummer: NL8185.81.396.B01.

Meer informatie over wanneer en waarom Kiveld werde opgericht en de positie met betrekking tot het adviseren van haar cliënten kan worden gevonden op de brand story webpagina.

Gedragscodes

De advocaten en belastingadviseurs die bij Kiveld werkzaam zijn, zijn lid van en onderworpen aan gedragscodes van de volgende beroepsorganisaties:

  • Nederlandse Orde van Advocaten
  • Nederlandse Orde van Belastingadviseurs

Beroepsaansprakelijkheid

Kiveld heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten als verplicht gesteld en in overeenstemming met de op haar van toepassing zijnde verordeningen.

Klachtregeling

Cliënten kunnen zich voor de behandeling van klachten over de dienstverlening van Kiveld professionals wenden tot de heer P. Kirpensteijn (tel. 088-2548353 / pk@kiveld.nl). Klachten zullen vlot en zorgvuldig in overeenstemming met Kiveld Interne Klachtenprocedure worden afgehandeld.

Wanneer de interne klachtenprocedure niet tot een oplossing leidt, staat het de cliënt vrij de klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Informatie hierover kan worden verkregen op de volgende website. Klachten over het functioneren van Kiveld’s belastingadviseurs, die geregistreerd zijn bij de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, kunnen worden ingediend bij de Raad voor Geschillen. Informatie hierover kan worden verkregen op de volgende website.

Overige informatie

Meer informatie over Kiveld kan worden verkregen door gebruik te maken van de contactgegevens zoals vermeld op deze website.