Kiveld International Lawyers Kiveld International Lawyers
Uw voordeel: ons netwerk

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs

Kiveld is een door de NOB erkend belastingadvieskantoor, hetgeen betekent  dat al haar partners, die een fiscale praktijk uitoefenen, lid zijn van de De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. 

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs is opgericht in 1954 en is de beroepsvereniging van universitair opgeleide belastingadviseurs in Nederland. Het heeft meer dan 5,200 leden (inclusief 600 bedrijfsjuristen), die moeten voldoen aan hoge eisen op het gebied van expertise, professionele vaardigheden en ethiek.

Alle NOB leden hebben een universitaire fiscale opleiding succesvol afgerond en hebben derhalve de beste achtergrond voor het beroep van belastingadviseur.

NOB leden zijn gehouden aan de NOB Gedragsregels waarvan de artikel 1 stelt "Een lid is gehouden zijn werkzaamheden op een eerlijke, zorgvuldige en behoorlijke wijze te verrichten, zich te houden aan wet- en regelgeving en zich verder te onthouden van al wat overigens in strijd is met de eer en waardigheid van het beroep."

Naar de NOB website


 

International Fiscal Association

De partners van Kiveld, die een fiscale praktijk uitoefenen, zijn lid van de IFA.

De International Fiscal Association is de enige niet-gouvernementele en niet-sectorale internationale organisatie die zich bezighoudt met fiscale aangelegenheden. IFA is een neutrale, onafhankelijke, niet-lobby organisatie en als zodanig het enige wereldwijde netwerk in zijn soort. Als een non-profit organisatie biedt IFA een neutraal en onafhankelijk platform waar vertegenwoordigers van alle beroepen en belangen elkaar kunnen ontmoeten en internationale belastingkwesties op het hoogste niveau kunnen bespreken.

Het doel is het bestuderen en bevorderen van internationaal en vergelijkend recht met betrekking tot openbare financiën, met name internationaal en vergelijkend fiscaal recht en de financiële en economische aspecten van belastingen.

IFA probeert deze doelen te bereiken door middel van haar jaarlijkse congressen en de wetenschappelijke publicaties die daarmee verband houden, evenals door wetenschappelijk onderzoek.

Hoewel de activiteiten van IFA in wezen een wetenschappelijk karakter hebben, houden de geselecteerde onderwerpen rekening met de huidige fiscale ontwikkelingen en veranderingen in de lokale wetgeving.

Naar de IFA website


 

World  Link for Law

Kiveld is lid van World Link for Law. Een van de partners van Kiveld, Peter Kirpensteijn, is lid van het WLL-bestuur en geeft leiding aan de Tax Specialty Groep.

World Link For Law ™ is een toonaangevend netwerk van internationale juridische kantoren, bestaande uit teams van internationale juristen. Het werd eind jaren tachtig opgericht als Euro-Link for Law en omvat nu een netwerk van 70 kantoren met 80 vestigingen in 47 landen wereldwijd. Het is een van de grootste netwerken van internationaal recht ter wereld.

Leden vallen onder de WLL-kwaliteitscode en profiteren van geharmoniseerde IT- en communicatiesystemen. Het doel van WLL is het leveren van uitstekende service en creatieve zakelijke oplossingen. De opzet maakt het ook mogelijk om kosteneffectieve diensten te verlenen, met name aan kleine en middelgrote bedrijven die betrokken zijn bij internationale handel of expansie.

Naar de WLL website


 

Transnational Taxation Network

TTN werd opgericht in 1989. Lidmaatschap van het netwerk is persoonlijk in plaats van zakelijk om de basisfilosofie van een intieme groep vrienden en collega's te weerspiegelen in plaats van een groot professioneel beheerd instituut.

Het lidmaatschap van TTN is voornamelijk gebaseerd op kleinere belasting-, boekhoudkundige en trustpraktijken met een sterk internationaal klantenbestand.

Sommige landen worden vertegenwoordigd door meer dan één lid, maar de toelating is gebaseerd op criteria van complementaire vaardigheden met bestaande leden om conflicten te voorkomen. TTN heeft een overheersend West-Europees lidmaatschapsbestand omdat het belangrijk wordt geacht om regelmatig bijeen te komen om van gedachten te wisselen en nieuwe ontwikkelingen te bespreken.

Er wordt veel nadruk gelegd op het bijwonen van de tweejaarlijkse vergaderingen die elk jaar in de lente en de herfst plaatsvinden. Op deze vergaderingen worden belastinggerelateerde onderwerpen van actueel belang gepresenteerd door sprekers, zowel van de leden zelf, als van erkende specialisten van de overheid, de academische wereld en bekende bedrijven in de particuliere sector.

Naar de TTN Website